Tin tức

Everpia và những nỗ lực vì sự phát triển bền vững

29/11/2018
Lượt xem: 1289
Ngày 22/11/2018, Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018, được tổ chức bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các Bộ, ban ngành Trung ương, đã diễn ra long trọng tại Hà Nội.
 

Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Everpia được vinh danh trong top 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam sau những nỗ lực kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững song song với các chiến lược kinh doanh. Ngoài việc hoàn thiện các chính sách và hoạt động nội bộ theo kim chỉ nam là Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững (CSI), từ năm 2018 Công ty cũng bắt đầu thực hiện lập báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế GRI standard nhằm minh bạch hóa việc công bố thông tin về phát triển bền vững tới các bên liên quan. Những nỗ lực này đã góp phần khẳng định tầm nhìn và cam kết hành động của Everpia về phát triển bền vững, với mục tiêu cao nhất là gia tăng giá trị kinh tế, xã hội cho doanh nghiệp.
 

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của toàn thể CBNV và ban lãnh đạo Công ty, đồng thời là động lực để Công ty hướng tới những tiêu chí nâng cao hơn trên các lĩnh vực và chuẩn mực phát triển bên vững.

Công ty Cổ phần Everpia.
  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista