Khăn

ItemMaterialCotton yarn index (Ne)Background yarn index (Ne)Horizontal yarn index (Ne)Vertical density (yarn/cm)Horizontal density (yarn/cm)
Bath towel100% cotton32/232/220/1 or 32/213,526
Hand towel100% cotton32/232/220/1 or 32/213,526
Face towel100% cotton32/232/220/1 or 32/213,526
Bath matt100% cotton20/420/220/1 or 32/211,520
Bath rope100% cotton620g, size L (standard type)20/22517


Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ :


   PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


                     022 1379 1111    
 

   PHÒNG BÁN HÀNG ONLINE
   (  Máy lẻ 246  )   
   
                     022 1379 1777 

 
 


   DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC
   THÔNG TIN / QUY TRÌNH MỞ ĐẠI LÝ


                   
 

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista