Tem chông hàng giả

Hướng dẫn mua sắm online

Bước 1: Chọn đúng sản phầm cần mua. Ví dụ như:Bước 2: Nhập số lượng cho sản phẩm và đặt hàng
Ở đây với biểu tượng bạn có thể mua từng loại sản phẩm 1 với kích cỡ khác nhau
Còn bạn chọn nhiều sản phẩm với số lượng khác nhau thì nên ấn vào chữ đặt hàng. Nó sẽ giúp bạn có thể mua với tất cả số lượng tương ứng với từng sản phẩm trên.Bước 3: Nhập thông tin

Khi ấn vào chữ đặt hàng thì sẽ hiện lên như hình sau và bạn phải điền đầy đủ thông tin vào phần Thông tin khách hàng rồi gửi.

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista