Quy trình mở đại lý

 • Liên hệ phòng Marketing
  Liên hệ phòng Marketing

  Phụ trách phòng Marketing
  Khu vực miền Bắc: 0321.3791.777 (Ext: 110)
  Khu vực miền Trung: 0511.3815.579
  Khu vực miền Nam: 08.6261.2078
 • Khảo sát địa điểm & đánh giá ứng viên
  Khảo sát địa điểm & đánh giá ứng viên
  Nhân viên phòng marketing khảo sát và đánh giá (Đến địa điểm khảo sát)

  Lập báo cáo trình bày Ban Giám đốc công ty (Chi tiết về những gì đã khảo sát)

  Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc
 • Soạn thảo hợp đồng
  Soạn thảo hợp đồng
  Sau khi được phê duyệt, đại lý thanh toán đơn hàng đầu tiên cho Công ty bằng chuyển khoản

  Nhân viên marketing soạn thảo và phụ trách ký kết hợp đồng giữa Công ty và đại lý

  Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc
 • Hướng dẫn đại lý
  Hướng dẫn đại lý
  Nhân viên marketing và nhân viên bán hàng:

  • Hướng dẫn đại lý cách thức, biểu mẫu, thủ tục giao nhận hàng và thanh toán
  • Cung cấp bảng giá, catalogue và giới thiệu sản phẩm cho đại lý

  Thời gian thực hiện: 1 ngày làm việc
 • Trưng bày và khai trương đại lý
  Trưng bày và khai trương đại lý
  Nhân viên marketing và nhân viên phòng quản lý thương hiệu:

  • Hỗ trợ trưng bày
  • Tặng hoa nhân dịp khai trương
  • Hướng dẫn trưng bày hàng hóa
 • Artemis
 • Everon
 • Everon Lite
 • DEXFIL
 • Everon home deco
 • Invista
 • Logo 6
 • Thermolite
 • Invista