Các thông báo

 • Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh Hưng Yên

  17/06/2013
  Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh Hưng Yên
 • Điều lệ công ty

  17/06/2013
  Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Điều lệ của Công ty được ban hành tháng 4 năm 2013.
 • CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

  12/06/2013
  Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm
 • Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

  12/06/2013
  Do có những thay đổi về thông tin tại Giấy chứng nhận đầu tư số 011033000055 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 09 năm 2011 và Giấy chứng nhận đầu tư số 05112000071 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 28/01/2011, chứng nhận điều chỉnh lần 1 ngày 05/10/2011
 • Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

  12/06/2013
  Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ - Ông Sung Ha Kwon, Giám đốc tài chính.
Tổng số 231 - Trang 45/47
 • Everon
 • Artemis
 • King Koil
 • Interior
 • Everon Lite
 • Everon home deco
 • DEXFIL
 • Logo 6
 • Invista