Nội dung


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

 
Website www.everpia.vn (sau đây gọi là EVERPIA), website thương mại điện tử thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101402121 do UBND Thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 27/04/2007 như được sửa đổi bổ sung từng thời điểm.
1. Phạm vi áp dụng.
1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
(i) Mua Sản Phẩm bán trên EVERPIA; và
(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp
1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:
(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên EVERPIA, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý; và
(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Cách hình thành hợp đồng
2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên EVERPIA trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của EVERPIA tới Khách Hàng. Các bước hình thành Hợp đồng như sau:
Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên EVERPIA ("Đơn Đặt Hàng")
Bước 2: Nhân viên kinh doanh gọi điện thoại xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ) với Khách Hàng hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng.
Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm EVERPIA gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.
2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) được thực hiện khi có nhân viên kinh doanh liên hệ lại xác nhận.
EVERPIA có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp nhân viên kinh doanh thông báo trực tiếp với khách hàng.
3. Giá cả và thanh toán
3.1. Giá của Sản Phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được nhân viên kinh doanh thông báo trực tiếp khi gọi điện thoại xác nhận đơn hàng.

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán bằng cách chuyển khoản trước một phần (đối với đơn hàng đặt kích thước đặc biệt) hoặc toàn bộ đơn hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó.
3.3. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
- Chỉ thực hiện thanh toán khi nhân viên kinh doanh của Everpia gọi điện thoại xác nhận đơn hàng và thông tin chuyển khoản.
- Khi thanh toán (bằng cách chuyển khoản) hoàn tất, Khách hàng phải báo lại cho nhân viên kinh doanh (đã được liên lạc trước đó) để xác nhận về số tiền đã chuyển khoản.
4. Giao nhận sản phẩm
4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng, vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên EVERPIA hoặc thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng hoặc thời gian nhân viên kinh doanh thông báo.
4.2. Khi nhận hàng, khách hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào phiếu chuyển phát khi nhận Sản Phẩm.
5. Đổi, trả sản phẩm
Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên EVẺRPIA.
6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa Khách Hàng có thể liên hệ với công ty theo số hotline 18001215, Email: info@everpia.vn, hoặc số điện thoại của nhân viên kinh doanh phụ trách đã liên hệ trước đó. Khi liên hệ với Công ty, Khách Hàng phải cung cấp đầy đủ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và sản phẩm đã đặt hàng. Công ty hoặc nhân viên kinh doanh sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
7. Bảo mật thông tin
Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng được đăng tải trên EVERPIA.
8. Giới hạn trách nhiệm
Trong mọi trường hợp, EVERPIA không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ EVERPIA sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của EVERPIA gây ra.
9. Điều khoản chung
9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện giao dịch này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
9.2. EVERPIA và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
9.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa EVERPIA và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista