Quy mô nhà máy


 

NHÀ MÁY HÀ NỘI

 • 3 dây chuyền sản xuất bông tấm
 • 1 dây chuyền sản xuất bông hạt
 • 1 dây chuyền sản xuất bông microfiber
 • 1 dây chuyền ép mếch
 • 25 máy chần
 • 6 máy đánh suốt
 • 19 máy may 1 kim
 • 5 máy dò kim loại
NHÀ MÁY ĐỒNG NAI

 • 242 máy may
 • 87 máy vắt sổ
 • 12 máy cắt
 • 06 máy thêu
 • 2 máy thổi ruột chăn/gối
 • 4 máy kiểm vải
 • 37 máy chần
 • 15 máy đánh suốt
 • 2 máy trộn, cấp xơ
 • 1 dây chuyền sản xuất đệm PE
 • 1 dây chuyền sản xuất đệm lò xo
 • 2 dây chuyền sản xuất bông tấm
 • 1 dây chuyền sản xuất bông hạt
 • 1 dây chuyền sản xuất bông microfiber
 • 2 máy cán, trải bông
 • 5 máy dò kim loại
 • 4 máy cuốn sợi
 • 3 máy dập nổi
 • 32 máy dệt
 • 5 máy in vải
 • 5 máy sấyNHÀ MÁY HƯNG YÊN

 • 284 máy may
 • 24 máy vắt sổ
 • 12 máy cắt
 • 23 máy bọc viền
 • 12 máy thêu (1 máy thêu chạy mẫu)
 • 2 máy trải vải
 • 3 máy can vải
 • 1 máy kiểm vải
 • 29 máy chần
 • 2 máy đánh suốt
 • 4 máy trộn, cấp xơ
 • 3 máy cán, trải bông
 • 5 máy thổi ruột chăn/gối
 • 2 dây chuyền sản xuất đệm lò xo
 • 1 dây chuyền sản xuất đệm bông ép

 • 5 máy in vải
 • Everon
 • Artemis
 • King Koil
 • Interior
 • Everon Lite
 • Everon home deco
 • DEXFIL
 • Logo 6
 • Invista