Hỗ trợ trực tuyến

Cộng đồng Everpia

Đăng ký bảo hành

 • * Tất cả các trường đều bắt buộc
 • PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐỆM
 • Mã số Bảo hành *
 • Mã số Bảo hành được in trên phiếu Bảo hành bao gồm cả chữ cái và số. VD: WA000001
 • Loại đệm *
 • Kích thước *
 • Ngày mua *
 • Đại lý (địa chỉ mua hàng)
 • Cửa hàng đại lý
 • Cửa hàng khác
 • Thông tin cá nhân
 • Họ tên khách hàng *
 • Giới tính *
 • Ngày sinh *
 • Quốc tịch *
 • Địa chỉ E-mail *
 • Bạn vui lòng nhập địa chỉ email thường dùng nhất, chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận vào mail của bạn sau khi bạn hoàn tất đăng ký.
 • Điện thoại *
 • Địa chỉ *
 • Ví dụ: Số nhà…, đường…, phường,…
 • Tỉnh/ thành phố *
 • Mã xác nhận
  Nhấn chuột để chọn mã khác
 • Everon
 • Artemis
 • King Koil
 • Interior
 • Everon Lite
 • Everon home deco
 • DEXFIL
 • Logo 6
 • Invista