Các thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiểu của người nội bộ

22/05/2020
Lượt xem: 1388
Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng gửi tới Quý Cổ đông 
bản Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - ông Lee Jung Hyun, con trai ông Lee Jae Eun - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Nội dung chi tiết: d
ownload
 

Trân trọng!

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista