Các thông báo

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

11/10/2019
Lượt xem: 348
Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ quy định về Người phụ trách quản trị Công ty tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Everpia, ngày 11/10/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 009/2019/HĐQT/NQ quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Nhàn – Trưởng phòng Kế hoạch đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 11/10/2019.

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm

Trân trọng!

 


  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista