Các thông báo

CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2019

04/07/2019
Lượt xem: 335
Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 006/2019/HĐQT/NQ ngày 28/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, ngày 04/07/2019, Ban giám đốc Công ty cổ phần Everpia đã thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 040719-Everpia với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được chỉ định thực hiện các công việc sau:
 
 • Soát xét báo cáo tài chính riêng/hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2019;
 • Kiểm toán báo cáo tài chính riêng/hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019.

Trân trọng!
 


 • Everon
 • Artemis
 • King Koil
 • Interior
 • Everon Lite
 • Everon home deco
 • DEXFIL
 • Logo 6
 • Invista