Các thông báo

CBTT Quyết định xử phạt hành chính về thuế

02/10/2019
Lượt xem: 1341
Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 02/10/2019, Công ty Cổ phần Everpia đã nhận được Quyết định số 74774/QĐ-CT-TTHT-XPVPHC ngày 26/09/2019 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, cụ thể:
-          Lỗi vi phạm: mất 01 liên 2 của hóa đơn bán hàng
-          Số tiền phạt: 6,000,000 VNĐ (Sáu triệu đồng chẵn)
Công ty sẽ thực hiện nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.


Nội dung chi tiết tham khảo theo file đính kèm (download)

Trân trọng!

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista