Các thông báo

CBTT Quyết định xử phạt hành chính về thuế

21/01/2020
Lượt xem: 1418
Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 21/01/2020, Công ty Cổ phần Everpia đã nhận được Quyết định số 1245/QĐ-CT-TTHT-XPVPHC ngày 10/01/2020 về việc Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, cụ thể:
-          Lỗi vi phạm: mất 01 liên 2 của hóa đơn bán hàng
-          Số tiền phạt: 7,000,000 VNĐ (Bảy triệu đồng chẵn)
Công ty sẽ thực hiện nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.


Nội dung chi tiết tham khảo theo file đính kèm (download)

Trân trọng!

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista