Các thông báo

CBTT giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

28/08/2019
Lượt xem: 1367
Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng gửi tới Quý Cổ đông:


 • Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ 2019 đã kiểm toán
 • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019 đã kiểm toán
 • Văn bản giải trình về thay đổi lợi nhuận sau thuế

Nội dung chi tiết tham khảo theo file đính kèm (download)

Trân trọng!

 • Everon
 • Artemis
 • King Koil
 • Interior
 • Everon Lite
 • Everon home deco
 • DEXFIL
 • Logo 6
 • Invista