Các thông báo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ

31/10/2019
Lượt xem: 1427
Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng gửi tới Quý Cổ đông 
bản Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - con trai ông Lee Jae Eun, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Nội dung chi tiết: download

 

Trân trọng!

  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista