Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN
 
1. Mục đích áp dụng
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.everpia.vn  thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Everpia (sau đây gọi chung là “Everpia”).
Chính Sách này mô tả cách Everpia tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Everpia (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Everpia được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Everpia.
2. Quy định cụ thể
2.1. Về việc thu thập thông tin
- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch (“Thông Tin Khách Hàng”).
- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác. Everpia không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc giả mạo.
2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Everpia, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Everpia.
2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
- Everpia có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
+ Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Everpia;
+ Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Everpia.
+ Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo.
+ Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
– Everpia không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Everpia cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
- Ngoài các trường hợp nêu trên, Everpia sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Everpia cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
– Everpia có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Everpia có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Everpia tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Everpia sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Everpia: Everpia có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Everpia cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Everpia 18001215, Email: info@everpia.vn
 
  • Everon
  • Artemis
  • King Koil
  • Interior
  • Everon Lite
  • Everon home deco
  • DEXFIL
  • Logo 6
  • Invista